Házirend

HÁZIREND

 

Tudjuk és valljuk, hogy minden sikeres és hasznos tevékenység alapjai és sikerének legfontosabb zálogai legelső sorban a megfelelő hozzáállás, a szorgalom, a fegyelem, és szakmai tisztesség.

 

Tényként kezeljük, hogy a lovaglás, mint minden aktív sporttevékenység önmagában is veszélyes, aminek kockázatait nagyban növeli, hogy a lovak ösztönös viselkedése, fajra jellemző élettani sajátosságai, előre nem minden esetben kiszámítható reakciói, illetve a szakszerűtlen vagy meggondolatlan emberi tevékenység balesetek forrásai lehetnek. A lovarda veszélyes üzem!

 

Mindezek szellemében minden lovas, lótulajdonos, látogató és munkatárs számára az alábbi házirend lép életbe:

 

 

Biztonsági rendszabályok és illemszabályok

 • A lovarda területén a vezető edző, illetve a személyzet biztonságra, közlekedésre, viselkedésre, munkatevékenységre vonatkozó, ezen házirend szellemében fogant kéréseit, utasításait mindenki köteles teljesíteni, betartani!
 • Bármely tevékenység kizárólag a vezető edző, illetve a lovardai személyzet illetékes tagjának beleegyezésével folytatható! (lovakkal, eszközökkel kapcsolatos tevékenységek, stb.)!
 • A lovardában semmilyen , – lovaglással, lovakkal nem kapcsolatos – kereskedelmi, reklám, ügynöki és üzleti tevékenység nem megengedett! (pl.: multi-level-marketing, plakátok és szórólapok kihelyezése, üzleti célú tagtoborzás, stb.)
 • A lovarda és az istálló egész területén a dohányzás és nyílt láng használata mindenki számára és minden formában tilos. Nincsen dohányzásra kijelölt hely sem!
 • A lovasoknak és hozzátartozóknak a lovarda egész területén a lovakat, lovasokat zavaró bárminemű tevékenysége tilos(hangoskodás, szaladgálás, stb.).
 • Lóra ülés kizárólag kobakban és gerincvédőben lehetséges! Szüksége esetén mindkét védőfelszerelés bérelhető a lovardától.(Kilovaglás, tereplovaglás során láthatósági mellény viselése ajánlott lehet, különösen alkonyathoz közeli időpontban, bértartó esetén egyedüli kilovagláskor, ha tervezett útvonal közforgalmú utat érint/keresztez, stb.).
 • Lovagolni csak a saját kezűleg, vagy 18 éven aluli gyermek esetében a szülő vagy gondviselő által is aláírt, felelősségvállalási nyilatkozat aláírása után lehet.
 • A lovarda egész területén az alkoholos ital, illetve kábítószer fogyasztása tilos! Bármilyen személyt aki alkohol, vagy kábítószer hatása alatt áll, vagy annak gyanúja merül föl, a személyzet bármely tagja felszólíthatja tevékenysége haladéktalan befejezésére, illetve a lovarda azonnali elhagyására.
 • A lovarda teljes területén mellőzendő minden kihívó öltözet és magatartás, bárminemű nyílt szexuális megnyilatkozás, a közerkölcsöt sértőviselkedés.
 • Minden látogató köteles szóbeli megnyilatkozásaiban is a kulturált emberi viselkedés szabályaihoz igazodni, kerülni a feleslegesen hangos és trágár beszédet, mind az emberekkel, mind pedig az állatokkal történő kommunikációban. (érthető felindulásból vagy fájdalomból kifolyólag – pl.: ló lép a lábára – vagy vészhelyzet elhárítása céljából – pl.: más személy/ek veszélyt okozó, tiltott, stb. viselkedésének megakadályozására kivételesen alkalmazhatóak)
 • A lovarda nem raktártelep, így a megengedett felszerelési tárgyakon és eszközökön kívül a lovasok nem jogosultak semminek az önkényes elhelyezésére és tárolására sem az istállóban, sem a nyergesben, sem az öltözőben, sem pedig bárhol másutt.
 • Használat után minden lószerszámot és felszerelést a megfelelő tisztítás után szokott tárolási helyére kell visszatenni!
 • Parkolás csak az arra kijelölt autóparkolóban történhet!
 • Kérjük mellőzni a kényes ruházatot, az értékes ékszerek, műszaki cikkek, nagy összegű készpénz, stb. lovarda területére történő behozatalát! A lovarda semmilyen felelősséget nem vállal ezekért!

 

Lovardai rendszabályok

 

 

 • Edzés előtt, belátás szerint annyi idővel korábban érkezzünk, hogy az edzés kezdetekor a ló megfelelően megtisztítva, helyesen fölszerelve, a lovas arra alkalmas öltözetben készen álljon az edzés megkezdésére!
 • A ló tisztítása, felkészítése és felszerelése a klasszikus lovas hagyományoknak megfelelően mindenkor a lovas feladata. A lovaglás alapjaihoz tartozik ezek elsajátítása, s egyben az egyik legalkalmasabb „eszköze” ló és lovas alapvető összehangolódásának.
 • Az edzésre PONTOSAN, megfelelően megtisztított, és helyesen fölszerelt lóval kell érkezni! Aki nem tudja egyedül fölszerelni a lovát, kérésre segítséget vehet igénybe!
 • Lovak felnyergelése, kantározása és bárminemű felszerelése, illetve ápolása kizárólag csak az e célból felállított kikötőrúdnál (nyergelőállás) történhet!
 • A lovas pályára engedély nélkül belépni tilos! Engedélyt a „Helyet kérek befelé”, illetve a „Helyet kérek kifelé” kérések érthető, kulturált, megfelelő hangerősségű feltevésével kérünk!
 • Minden lovas tevékenység során a lovasok kötelesek betartani a vezető edző utasításait!
 • Az edzés vagy lovaglás típusának és tematikájának meghatározása, a végrehajtandó feladatok sorrendjének és mikéntjének beosztása, továbbá kilovaglás(azaz annak meghatározása, hogy mely lovas mely lovon lovagol az adott edzésen) kizárólagosan az edő feladata és felelőssége. Ezekkel kapcsolatban megfelelő időben és módon(idejekorán és kulturáltan) megfogalmazhatóak kérések, de menetközben és utólag nem kritizálhatóak.
 • Bármely felmerülő kérdéssel és gonddal kapcsolatban haladéktalanul forduljunk a vezető edzőhöz, illetve a személyzet valamely illetékes tagjához! „Néma gyereknek anyja sem érti szavát!”.
 • Minden egészségügyi problémát azonnal jelezzünk a vezető edzőnek, illetve a személyzet tagjainak! Sem a testi és/vagy lelki fáradtság, sem pedig a betegség nem szégyen! Szégyen az, ha felelőtlenek vagyunk!
 • A lovarda egész területén szemetelni tilos! Szemetet csak az arra kijelölt helyeken, a kukába helyezhetünk el!
 • A lovas az általa lovagolt lova után a köteles feltakarítani a trágyát! Ide tartoznak, a közlekedő utak, pálya, kikötőrúd és környéke stb.
 • Ugyancsak köteles feltakarítani maga után a lovak levágott szőrét, sörényét, kikefélt szőrzetének csomóit!
 • Edzés után, a használt felszerelést (nyerget, kantárt egyéb kiegészítőket) megfelelően, a helyére visszatenni, az ápolóeszközöket megtisztítva, szintén a helyére tenni kötelező!
 • Amennyiben a lovas előzetes jelzés nélkül nem érkezik meg az órára, az óra teljes díját köteles megfizetni!
 • Időben, a kívánt időpont előtt, minimum 24 órával köteles mindenki jelezni lovaglási szándékát, ha ez nem történik megy egy másik, későbbi időpontot kénytelen elfogadni.
 • A bértartók egyéni pályahasználatuk időzítésben kötelesek alkalmazkodni a lovardai oktatások rendjéhez, a vezető edzőnél előzetesen tájékozódni, őt szándékokról tájékoztatni.
 • Tilos lóra ülni ékszereket viselve, továbbá lovaglásra alkalmatlan vagy egyenesen veszélyes, illetve az időjárási viszonyoknak nagyon nem megfelelő ruházatban.
 • Vészhelyzet kivételével tilos lóháton mobiltelefont használni.
 • Fogatolás, kocsizás esetén, ha lovak be vannak fogva minimum egy hozzá értő embereknek ülnie kell a bakon.. Tilos rohangálni, kiabálni a fogat körül mindaddig, amíg a lovak be vannak fogva. Felszállni csak a hajtó megkérdezése után szabad, ugrálás és kiabálás nélkül. Mindaddig, amíg a hajtó engedélyt nem ad rá a mozgó/álló fogat elhagyása vagy azon való felállás tilos!
 • Kutyát(kat) a lovarda területére csak saját felelősségre lehet behozni. Ha a kutya zavarja a munkát vagy a lovakat akkor megfelelő segédeszközök használata kötelező(póráz, szájkosár). Aki nem tudja féken tartani a kutyáját sajnos meg kell oldania az elhelyezést a lovardán kívül, adott esetben zárt helyen.